Privacyverklaring

MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn.

Doel

Stichting MIND verwerkt persoonsgegevens van jongeren vanaf 16 jaar of jonger voor de volgende doelen:

 • Het delen van persoonlijk ervaringen
 • Het afhandelen van eventuele betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze opdracht uit te kunnen voeren

 
Verwerkingsgrondslagen 

MIND verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn: 

 • Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jou verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt te allen tijden jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.
 • Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. 
 • Wij bewaren jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Onderstaand vind je meer informatie over welke persoonsgegevens MIND van je kan verzamelen en met welk doel. 

#OpenUp 

Via MIND kun je jezelf registreren voor een account om een ervaring te delen en mee te discussiëren op de websites van MIND. De minimale gegevens die MIND nodig heeft om jouw account aan te maken zijn jouw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Eenmaal ingelogd worden jouw bijdragen standaard anoniem gepubliceerd onder de door jou gekozen gebruikersnaam. In je profiel kun je zelf met eenvoudige vinkjes kiezen of je meer of minder anoniem wilt zijn. 

MIND kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je op ons platform jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen verwerkt om jouw ervaring te publiceren op de website. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Je kunt er daarnaast altijd voor kiezen anoniem te reageren. 

Je kunt te allen tijde je account verwijderen en daarmee je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. MIND bewaart je persoonsgegeven in je account zolang als je je account gebruikt.

MIND Young Panel 

Bij het MIND Young Panel kun je je aanmelden om ervaringen te delen. Hiervoor vragen wij de volgende persoonsgegevens van je:
 
Contactgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • E-mailadres ouders
 • Mobiele telefoonnummer
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Wat is je nationaliteit?
 • Wat doe je om de dag door te komen?

Vragen over je eigen ervaringen

 • Heb je ervaring met psychische klachten?
 • Had je voor corona ook al ervaringen van psychische klachten?
 • Ben je in behandeling voor je klachten?
 • Ben je opgenomen geweest voor je psychische gezondheid?
 • Wanneer begonnen je eerste klachten?
 • Ervaar je op dit moment nog klachten?
 • Heb je ervaring met complexe psychische klachten?
 • Doe je een studie richting de geestelijke gezondheidszorg zoals bijvorbeeld Social Work, Agogische Medewerker GGZ?
 • Heb je ervaringen met ‘zelfhulpcursussen’ ?
 • Heb je ervaringen met ervaringsdeskundigheid cursussen zoals: herstellen doe je zelf, werken met eigen ervaring?
 • Ervaring/kennis
 • Wil je nog iets kwijt?

Vragen over MIND

 • Ben je al eerder betrokken geweest bij MIND?
 • Is je antwoord ja, graag deze vraag ook beantwoorden
 • Waarmee zou je je ervaringen willen inzetten?
 • Ben je ook bereid om je ervaringen voor andere organisaties in te zetten?
 • Hoe wil je benaderd worden voor het MIND Young Panel?
 • Hoeveel uur ben je beschikbaar?
 • Akkoord

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken alleen gegevens met je expliciete toestemming. Bij minderjarigen jonger dan 16 is ook expliciete toestemming van ouders of verzorgers noodzakelijk.
 
Bewaartermijn

Stichting MIND bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je kunt je op elk moment uitschrijven via een mail naar mindyoungpanel@wijzijnmind.nl
Ben je jonger dan 16 jaar, dan kunnen ook je ouders of verzorgers je op elk moment uitschrijven via mindyoungpanel@wijzijnmind.nl 

Doneren 

Om de betaling uit te voeren vraagt MIND jouw naam, het bedrag, de frequentie en jouw IBAN-nummer. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij vragen jouw postadres (optioneel) en telefoonnummer (optioneel) om je per post te informeren over nieuws en acties van MIND en om je door middel van telemarketing te benaderen. Je kunt deze velden open laten als je dat niet wilt.

Als je doneert aan MIND is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar na je laatste donatie om te voldoen aan belastingwetgeving. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. Als je niet gebeld wilt worden kun je dit doorgeven via e-mail naar info@wijzijnmind.nl of telefonisch naar 033 - 303 2333.

Zakelijk partner 

Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt MIND jouw (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming tot geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of mail informeren over de diensten en (fondsenwervings)activiteiten van MIND. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. MIND bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft niet langer door MIND benadert wenst te worden. 

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht

Indien je contact opneemt met MIND via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op je verzoek te kunnen geven. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

Doorgeven persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. 

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je jouw verzoek per brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Of per mail: FG@wijzijnmind.nl
Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Cookies

De website(s) van MIND plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MIND beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat MIND na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. MIND gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Cookies welke we plaatsen:

 • Google Tag Manager
 • Zendesk
 • Matomo

Via de banner hieronder kun je jouw cookie-instellingen wijzigen.