Algemene voorwaarden

Huisregels publicaties MIND

MIND is een beweging van en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen. We werken aan een samenleving waarin alle mensen de kans krijgen om naar eigen vermogen mee te doen en waarin iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En we zetten ons in voor meer begrip voor en openheid over psychische problemen. Om dit te bereiken doen we onderzoek, voeren we projecten uit en komen we in actie. Bij MIND kun je terecht om informatie en ervaringen te vinden en te delen en voor inspiratie, motivatie en ondersteuning. MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.

Geen gesponsorde inhoud

 • MIND is een onafhankelijk platform en publiceert geen gesponsorde berichten, persberichten of andere PR-content;
 • MIND zal nooit betalen voor inhoudelijke content op de site of in andere kanalen;
 • MIND doet niet aan linkruil of linkbuildingactiviteiten. 

Regels voor het posten van ervaringen en reacties

 • Een reactie of vraag moet verband houden met het onderwerp van de psychische gezondheid(szorg);
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing artikelen of reacties van andere sites of bronnen geheel of gedeeltelijk over te nemen. Bij vertalingen moet er een duidelijke bronvermelding zijn;
 • Reclame maken voor diensten, producten, evenementen diensten of websites van derden is niet toegestaan. Ook het aanbieden van diensten, producten, evenementen, of websites van derden is verboden evenals het houden van enquêtes of onderzoeken;
 • Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische aard zijn niet toegestaan;
 • Schelden, onrust stoken, beledigen of op de man spelen zijn niet toegestaan;
 • Het plaatsen van privé-informatie, privécorrespondentie of iemands beeltenis zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon is niet toegestaan;
 • Misleiding en oplichting zijn niet toegestaan. Anoniem vragen stellen of reageren is mogelijk;
 • Het is niet toegestaan van meerdere (valse) identiteiten gebruik te maken. Anoniem vragen stellen of reageren is mogelijk;

Voorbehoud

MIND behoudt zich het recht publicaties en berichten te wijzigen of verwijderen.
Reacties die in strijd zijn met de huisregels kunnen worden verwijderd. Herhaaldelijke overtreding van de regels kan betekenen dat een bezoeker wordt uitgesloten van de dienstverlening.
 

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MIND is het bezoekers niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan MIND. Indien u gebruik wilt maken van de inhoud, kunt u hiervoor schriftelijke toestemming vragen door een e-mail te sturen aan redactie@wijzijnmind.nl

MIND is een gezamenlijk initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en LPGGz.
 
MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort