Time Out en MIND: Het tijdperk van prestatiedruk en excellerende studenten moet stoppen

De oplossingen liggen voor het oprapen

Slotbetoog Time Out mei 2021

Na een theatertour van 2,5 jaar en gelijktijdig wetenschappelijk onderzoek naar studentenwelzijn, kwamen woensdagavond tijdens Time Out XL tientallen studenten op het podium van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) bijeen. Dit mondde uit in een manifest van studenten waarin zij aandacht vragen voor de urgente overstap van ‘prestatiecultuur’ naar ‘ontwikkelingscultuur’.

Via Zoom waren diverse bestuurders, OMT-leden en deskundigen aanwezig, zoals de voorzitter van MIND, Wilma van der Scheer, OMT-lid Károly Illy, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA Geert ten Dam, onderzoeker bij het Windesheim en Trimbos Instituut Jolien Dopmeijer en voorzitter van het LAKS Nienke Luijckx, die met de studenten in gesprek gingen over de problematiek en waar oplossingen liggen. De avond eindigde met een krachtige slotmonoloog, een manifest, waarin een duidelijk statement werd gemaakt: de uitkomst van het onderzoek en de mogelijke ingangen naar een ‘ontwikkelingscultuur’ moeten serieus worden genomen en moeten worden aangepakt. De oproep van studenten om ruimte te krijgen om zich te ontwikkelen als mens en medeburger, werd door de online gasten als urgent onderstreept. Stichting Time Out wil de theaterevents voortzetten en ziet het manifest als de start van een nieuw begin, in een meerjarige samenwerking met MIND.

Opiniemaker en presentator Tim Senders trapte de avond af met een openingswoord, waarin uitdrukkelijk het belang van het thema naar voren kwam: “Jongeren zijn ontzettend kwetsbaar en staan aan het begin van hun leven, waarin de basis wordt gelegd voor hun toekomst. Een waardevolle periode waarin hun identiteit wordt gevormd.” De theatermakers van Stichting Time Out lieten tijden een voorstelling een realistische confrontatie zien van studeren vóór en tijdens corona.

Prestatiemaatschappij versterkt door de coronacrisis

De thema’s die tijdens het nagesprek werden besproken richten zich op de problematiek onder studenten veroorzaakt door de prestatiemaatschappij waarin studenten zich opgesloten voelen, versterkt door de coronacrisis. Aan de hand van een bloemlezing uit alle reacties geven wij hieronder de kern van het gesprek.
 
OMT-lid Károly Illy: “Ik ben ervan overtuigd dat de gezondheidsschade moet worden meegenomen in de beoordeling van het heropenen van de maatschappij. Wat mij betreft betekent dit dat delen van de economie later opengaat dan het MBO, HBO en WO”.

Onderzoeker Jolien Dopmeijer bij het Windesheim en Trimbos Instituut: “Het is belangrijk dat we ervoor waken dat er niet een beeld ontstaat dat de coronacrisis de oorzaak is van de problemen bij de studenten. Wat misgaat is dat we met z'n allen ontzettend presentatiegericht zijn en dat we vergeten dat we jonge mensen een rolmodel moeten geven in hoe om te gaan met druk en moeilijke situaties.”

Een student op het podium geeft een oorzaak aan voor deze problematiek: “Je wilt jezelf onderscheiden. We willen steeds beter presteren, omdat er steeds meer studenten zijn. Je moet je dus steeds meer onderscheiden van zo’n grote groep door steeds meer en beter te doen”.

Een andere student legt een andere schrijnende situatie voor: “Als ik het in mijn studie niet volhoud, heb ik een hele klas die het wel volhoudt. Het maakt niets uit voor alle vacatures die er daarna komen, want er zijn veel andere mensen. Dus je moet wel door.”

Voorzitter College van Bestuur van de UvA Geert ten Dam: “De mogelijkheden in het systeem om te falen of over te doen hebben we de afgelopen decennia weggesneden, en dat betekent dat we de ruimte om te proberen en om op je bek te gaan hebben weggenomen. Het tijdperk van de ‘excellente studenten’ is rampzalig, we moeten excellent onderwijs hebben en dat is iets heel anders”.

Nienke Luijckx, voorzitter Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS): “Ik hoop voor mijn generatie dat studeren een tijd wordt waarin je jezelf kunt leren kennen, naast het cognitieve dat je leert op het MBO, HBO of WO, ook jezelf kunt leren kennen, wie ben je, waar sta je, waar wil je heen.”

Het manifest

Actrice Stefanie van Leersum sloot het gesprek af met een krachtig slotmonoloog, het manifest, dat een vrije vertaling is van de uitkomsten van het onderzoek. Het vertelt het verhaal van studenten en laat zien dat de huidige prestatiemaatschappij waarin studenten al tijden vastzitten anders moet én ook echt kan. De tekst is geschreven door schrijver Arthur Umbgrove en designer Aziz Bekkaoui heeft het manifest vorm gegeven.

Voorzitter MIND Wilma van der Scheer: “We hadden graag de coronatijd gebruikt om face to face aandacht te besteden aan jongeren en goede gesprekken te voeren over wat voor hen belangrijk is. In plaats daarvan zijn we heel druk online onderwijs gaan geven (via de MIND Young Academy samen met Diversion) en achterstanden gaan inhalen. Maar de achterstanden die jongeren hebben opgelopen in hun sociale leven hebben grote impact”. Frederiek Voskens (founding mother Time Out) geeft daarop een duidelijk antwoord: “Laten we daar de komende jaren samen onze schouders onder zetten!”

In augustus is de voorstelling TIME OUT! te zien op Lowlands. De voorstelling van woensdagavond blijft nog t/m 26 mei online staan en is te zien via: www.timeoutcafe.nu/livestream.

Meer nieuws