Terug naar homepagina van bijzondere ervaringen

Privacy Statement

MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn.

Verwerkingsgrondslagen

MIND verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn: 

• Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jouw verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt te allen tijden jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden
• Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. 
• Wij bewaren jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hieronder vind je meer informatie over welke persoonsgegevens MIND van je kan verzamelen en met welk doel. 

Verhaal delen

Via MIND kun je jezelf registreren voor een account om een ervaring te delen en mee te discussiëren op de websites van MIND. De minimale gegevens die MIND nodig heeft om jouw account aan te maken zijn jouw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Eenmaal ingelogd worden jouw bijdragen standaard anoniem gepubliceerd onder de door jouw gekozen gebruikersnaam. In jouw profiel kun je zelf met eenvoudige vinkjes kiezen of je meer of minder anoniem wilt zijn. 

MIND kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je ons platform jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen verwerkt om jouw ervaring te publiceren op de website. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Je kunt er daarnaast altijd voor kiezen anoniem te reageren. 

Je kunt te allen tijden je account verwijderen en daarmee je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. 

MIND bewaart jouw persoonsgegeven in jouw account zolang je je account gebruikt.

Doneren

Om de betaling uit te voeren vraagt MIND jouw naam, het bedrag, de frequentie en jouw IBAN-nummer. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij vragen je postadres en telefoonnummer om je per post te informeren over nieuws en acties van MIND en om je door middel van telemarketing te benaderen (optioneel). Je kunt deze velden openlaten als je dat niet wilt. 

Indien je doneert aan MIND is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

Zakelijk partner

Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt MIND jouw (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming tot geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of mail informeren over de diensten en (fondsenwervings)activiteiten van MIND. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. MIND bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft niet langer door MIND benadert wenst te worden. 

Nieuwsbrief

MIND verstuurt nieuwsbrieven aan haar donateurs, zakelijke partners en achterban tenzij zij aangeven deze niet wensen te ontvangen. Je kunt ook zelf toestemming geven om de nieuwsbrief van MIND te ontvangen. Wij verwerken jouw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan jou te sturen en jouw naam en geslacht om je op de juiste manier aan te spreken. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je een nieuwsbrief te verzenden omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht

Indien je contact opneemt met MIND via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. 
Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

GGZ-panel

Via www.dezorgvraag.nl/lpggz/registreren/ kun je jezelf registreren voor een account om deel te nemen aan het GGZ-panel van MIND. De minimale gegevens die MIND nodig heeft om jouw account aan te maken zijn jouw geslacht en achternaam om jou correct aan te spreken en een e-mailadres en wachtwoord. 

Het GGZ-panel kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen anoniem verwerkt voor statistisch onderzoek. Deze gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een persoon. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. 

Je kunt te allen tijden je account verwijderen en daarmee je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. 

MIND bewaart jouw persoonsgegeven in uw account zolang als u uw account gebruikt.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden

Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op jouw rechten vindt je hier.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je jouw verzoek per brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Of per mail: FG@wijzijnmind.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Cookies

Wij plaatsen functionele, analytische en social media cookies op de websites van MIND. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MIND beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat MIND na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. MIND gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Wil je je cookie-instellingen aanpassen? Dat kan via de privacybanner hieronder:

Ik wil meehelpen

Ben jij bereid om samen met ons de inhoud te verbeteren?