Voor professionals die werken aan een gezonde leefstijl

MYA1

Psychische klachten bij jongeren blijven vaak onzichtbaar. Dit komt omdat jongeren het moeilijk vinden om over hun psychische problemen te praten. Bovendien weten ze de weg naar hulp vaak niet te vinden. Om deze klachten in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren en op langere termijn te kunnen voorkomen, is het belangrijk om het thema bespreekbaar te maken.

MIND Young Academy is een scholenprogramma van MIND en Diversion waarin jonge rolmodellen (peer educators) die zelf of in hun omgeving te maken hebben gehad met psychische problemen hun ervaringen delen en dit onderwerp bespreekbaar maken. Doordat zij open zijn over hun eigen situatie, laten zij de leerlingen zien dat het niet gek is om als jongere te worstelen met psychische klachten. Door de peer educators ontstaat er zo’n veilige en open sfeer in de klas, dat het geregeld voorkomt dat jongeren die al lang rondlopen met hun problemen deze eindelijk durven te delen. Door middel van deze verhalen kunnen leerlingen psychische klachten leren herkennen en erkennen. Daarnaast zorgt de MIND Young Academy er samen met de docenten en zorgprofessionals in de school voor dat leerlingen weten waar ze terecht kunnen voor hulp en dat psychische problemen binnen de school niet langer een taboe is, maar bespreekbaar wordt gemaakt.

Lees meer op Loket Gezond Leven

Meer uitgelicht