Over Stichting TIME OUT

Time Out event publiek

Veel studenten en jonge professionals ervaren een ongekend hoge druk om te presteren en lijden daardoor aan stress of zelfs burn-out. Steeds vaker wordt dit maatschappelijke probleem gesignaleerd… en daar blijft het bij. Stichting TIME OUT doet hier iets aan. Sinds half mei 2019 gaat het Time Out Event het hele land door.

Time Out is een event waar jongeren (18-35 jaar) zelf de zere plekken van het probleem blootleggen en op zoek gaan naar kansrijke oplossingen. Het event bestaat uit enkele vaste onderdelen: een interactieve theatervoorstelling, het Time Out Café waar nagepraat wordt via verschillende activaties, zoals een biechtmuur, en tot slot een lijn naar hulp, zowel live op de vloer als online via MIND Young. Jongerengroepen kunnen een eigen Time Out Event aanvragen, bijvoorbeeld via de studentenvereniging. Ze krijgen een op maat gemaakte versie -inclusief draaiboek- die ze zelf gaan organiseren. Het is HUN event.

Time Out is geen aaibaar event. Het is taboedoorbrekend, rebels, eerlijk en confronterend, maar altijd opbouwend. Er wordt een omgeving gecreëerd waar de stressproblematiek veilig bespreekbaar is en verschillende geluiden de ruimte krijgen. Vragen als: ‘Zijn millennials verwennials?’ worden daarbij niet overgeslagen. Naast de meest kwetsbare groep zijn ook personen welkom die denken dat het allemaal wel meevalt. En mensen die met jongeren te maken hebben of anderszins betrokken zijn. Alle bezoekers mogen laten horen wat ze om zich heen zien en wat ze vinden.

Uitspraken van de jongeren tijdens de Time Out events zijn de data van een grootschalig, live, sociaal onderzoek. Elke Time Out is tegelijkertijd event én onderdeel van dit onderzoek naar het hoe en waarom van de huidige ‘stresstrend’. En vooral: hoe kan het anders? De resultaten uit de 1,5 jaar durende tournee (20 events) worden in 2020 gepubliceerd en gepresenteerd aan de ministers van OCW, VWS en Sociale Zaken. En natuurlijk ook aan de jongeren die zelf mee hebben gedaan. Stichting Time Out wil 7500 jongeren bereiken via de events en 20.000 via online kanalen. Al deze jongeren praten erover met andere jongeren in hun omgeving.