Peer education

IMG_1444

Ervaringsdeskundigheid als sleutel tot openheid

MIND Young Academy is een onderwijsprogramma waarin jonge ervaringsdeskundigen (peer educators) die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen hun ervaringen delen. Via deze persoonlijke verhalen maken zij dit onderwerp op een laagdrempelige en interactieve manier bespreekbaar in de klas. Op basis van nauw contact met de docent van de deelnemende groep(en) en zorgprofessionals in de school breken de peer educators het gesprek open. En zorgen zij dat de jongeren, indien nodig, de weg naar verdere hulp kennen. Binnen school, of daarbuiten.

Belevingswereld van jongeren centraal

In de praktijk blijkt dat het taboe op psychische gezondheid er voor kan zorgen dat jongeren niet makkelijk open zijn over deze thematiek. MIND Young Academy richt zich er op om vanuit de belevingswereld van de jongeren een basis te leggen voor onderbouwde, open communicatie over psychische gezondheid. Door het gebruik van eigen voorbeelden gaan de peer educators de dialoog aan en worden jongeren ondersteund in het zich weerbaar maken. Ook kunnen (nog) niet zichtbare bestaande problemen op dit vlak vroeg gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt worden.

Ruime ervaring met peer education gebundeld

Sinds 2004 specialiseert Diversion zich in de peer education methodiek. Diversion leidt betrokken jongeren op tot rolmodellen (peer educators) die maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken in het klaslokaal. We richten ons daarbij op onderwerpen die door veel jongeren als saai worden beschouwd, in de culturele taboesfeer liggen of politiek gevoelig zijn. Peer educators verbinden deze onderwerpen actief aan de leefwereld van jongeren en gaan hier met hen de confrontatie en dialoog over aan. Door de jaren heen heeft Diversion ruim 1000 jonge rolmodellen tot peer educator opgeleid.
 
Doordat de peer educators hun eigen ervaringen delen en zich hierbij kwetsbaar opstellen, weten ze het gesprek over psychische gezondheid op gang te brengen in de klas. Het is hierbij belangrijk dat de leefwereld van de leerlingen en studenten als uitgangspunt wordt genomen. Peer educators hoeven niet per se dezelfde ervaringen te hebben als de leerlingen en studenten, zolang er sprake is van een gedeeld referentiekader. Vergelijkbare situaties door gelijkwaardige rolmodellen zorgt voor een veilige omgeving waarin een open discussie mogelijk is over psychische klachten en problemen.

Interesse?

Het verhaal van peer educators Belinda en Berfin

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.