Over de MIND Young Academy

Waarom?

Steeds meer jongeren in Nederland hebben te maken met psychische klachten zoals slecht slapen, piekeren en angstklachten. Diversion en MIND maken zich hier zorgen voor en zetten zich in voor een psychisch gezonde jeugd. De sleutel hierbij is preventie en samenwerking met het onderwijs. Omdat jongeren het moeilijk vinden om over psychische problemen te praten duurt het vaak te lang voordat ze hulp krijgen. Daarom ontwikkelden Diversion en MIND samen het onderwijsprogramma MIND Young Academy, om psychische problemen bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben al meer dan 300 klassen hieraan meegedaan.

Doelen

Met MIND Young Academy willen we bereiken dat:

  • jongeren het herkennen als ze psychische klachten hebben;
  • jongeren in de klas durven te praten over hun problemen;
  • jongeren hulp kunnen en durven vragen als ze te maken krijgen met psychische klachten, zelf of in hun omgeving.

Hoe?

Bij de MIND Young Academy delen jongeren die zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen (‘peer educators') hun ervaringen. Via deze persoonlijke verhalen maken zij verschillende onderwerpen op een laagdrempelige en interactieve manier bespreekbaar in de klas. In nauw contact met docenten en zorgprofessionals in de school breken de peer educators het gesprek open. En zorgen zij ervoor dat de jongeren, als dat nodig is, de weg naar verdere hulp kennen.

Voor wie?

De MIND Young Academy richt zich op bovenbouwklassen vmbo, havo of vwo en onderbouwklassen mbo (niveau 3 en 4).

Hoe werkt het?

De MIND Young Academy bestaat uit een lessenreeks van 3 lessen van 50 – 60 minuten, gegeven door 2 peer educators. In de lessen delen zij op een interactieve manier persoonlijke verhalen, praktijkervaringen en kennis met leerlingen/studenten. We plannen de lessen, liefst achtereenvolgend, in in overleg met de docenten.

Voor de start is er een intakegesprek tussen een medewerker van de MIND Young Academy en de contactpersoon op school, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de lessen zo goed mogelijk aansluiten bij de groep. Na afloop plannen we een evaluatiegesprek om alle vragen die er nog zijn te beantwoorden.

Partners

Dankzij onze partners kunnen wij de MIND Young Academy gratis aanbieden aan scholen en hebben al 300 klassen meegedaan!

Word ook partner van de MIND Young Academy

Initiatiefnemers

Diversion
Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie, houdt zich bezig met het vinden van creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Diversion is de landelijke specialist op het gebied van peer education, waarbij jongeren worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen én andere jongeren te bereiken. Diversion werkt onder meer samen met culturele- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs om verbinding met de samenleving te leggen en hun maatschappelijke impact te vergroten.
 
MIND
MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. We voeren actie voor meer aandacht voor psychische problemen en we geven mensen met psychische problemen en hun naasten een stem richting de politiek.

MIND Young Academy uitgelegd in 2 minuten

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.