Online docententraining

MIND Young Academy lessen over psychische gezondheid op scholen

MIND heeft in samenwerking met Diversion een online docententraining ontwikkeld om aandacht te besteden aan mentale gezondheid in de klas. Docenten kunnen nu kosteloos zelf aan de slag met preventie van psychische problemen en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid.

Met de MIND Young Academy gebeurt dit al veelvuldig; peer educators (ervaringsdeskundige jongeren) komen langs in de klas en vertellen aan hun leeftijdsgenoten hun eigen verhaal. Dit opent het gesprek over mentale problemen, jongeren leren dat praten helpt en brengen voor henzelf in kaart bij wie ze terecht kunnen en willen.

 Dat is hard nodig, want de mentale gezondheid van onze jeugd staat onder druk. Met deze docententraining bereiken we sneller meer jongeren, we zorgen voor een grotere preventieve aanpak en maken meer impact.

Wat is het?

De online training bestaande uit vijf modules die docenten kosteloos kunnen doorlopen. Zij krijgen handvatten en werkvormen aangereikt om zelf preventief mentale gezondheid in de klas bespreekbaar te maken.

Voor wie is het?

De training is geschikt voor docenten die lesgeven aan de bovenbouw van het VO (alle niveaus) of de onderbouw van het MBO niveau 3 en 4.

Waarom deze training?

Veel jongeren ervaren mentale klachten en een groot deel van de mentale problemen begint al voor het 25e levensjaar. Jongeren vinden het vaak moeilijk om hierover te praten bijvoorbeeld uit schaamte of angst, waardoor het nog te lang duurt voordat ze hulp zoeken en krijgen. Wat ons betreft moet praten over je mentale gezondheid net zo normaal worden als praten over je lichamelijke gezondheid. Daarom zetten MIND en Diversion zich al ruim 7 jaar samen in om mentale gezondheid op middelbare scholen en mbo's bespreekbaar te maken. School is naast thuis dé plek waar jongeren dagelijks naartoe gaan en zich kunnen ontwikkelen.

Regelmatig horen we docenten vertellen dat er van alles speelt in de klas en dat zij zich afvragen hoe je hierover in gesprek gaat. Want hoe pak je dat aan en wat is hierin je rol als docent? Daarom ontwikkelden wij, in samenwerking met docenten zelf, een online training waarin docenten ondersteund worden om zelf op een verantwoorde en gestructureerde wijze het gesprek te voeren over mentale gezondheid.

Wat leren docenten in de modules?

Door het doorlopen van de vijf modules binnen deze training bereiken docenten de volgende doelen:

  • Module 1 t/m 3: je hebt kennis over hoe mentale gezondheid speelt onder jongeren en in hun belevingswereld én snapt wat de effecten van stigma’s kunnen zijn.
  • Module 4: je beheerst dialoogvaardigheden waarmee je zelf het preventieve gesprek aan kunt gaan met jongeren, vanuit de juiste basishouding.
  • Module 5: je leert (online) hulp en doorverwijzingsmogelijkheden voor jongeren kennen en erkent het belang van het in kaart brengen van de zorgstructuur op jouw school.

Daarnaast eindigt iedere module met een concrete ‘tool’ die docenten in de klas kunnen inzetten om de eigen opgedane kennis uit de module in de praktijk te brengen.

Aanmelden?

Meer informatie en aanmelden kan hier: Diversion Academy