Na de les

Lesmateriaal voor docenten

Naast de peer education lessen bieden we ook (kosteloos) materiaal aan om zelf als docent in de klas mee aan de slag te gaan. Deze leskaarten zijn voor scholen die al deel hebben genomen aan de MIND Young Academy én scholen die (nog) geen peer education lessen hebben gehad. 

Iedere les bestaat uit een handleiding voor docenten en werkbladen voor leerlingen/studenten. Je kunt de leskaarten los van elkaar of achtereenvolgens inzetten. Het lesmateriaal is geschikt voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (van vmbo-basis tot vwo) en voor de onderbouw van het mbo (niveau 3 en 4).

Vergroten van kennis over psychische gezondheid - kennisles

In deze les gaan leerlingen/studenten achter de computer zelf op zoek naar betrouwbare informatie over bepaalde aandoeningen binnen het spectrum van psychische gezondheid. Daarnaast wordt er gezocht naar ervaringsverhalen binnen dit thema.

Download de leskaart Vergroten van kennis over psychische gezondheid

Deze les kost een lesuur, plus 15 minuten aan voorbereiding.

Een open gesprek over psychische gezondheid – gespreksles

In deze les krijgen leerlingen/studenten handvatten aangereikt om open over psychische gezondheid, en mogelijk hun eigen ervaringen met dit thema te spreken. Daarnaast leren zij een standpunt in te nemen in de maatschappelijke discussie omtrent psychische gezondheid.

Download de leskaart Een open gesprek over psychische gezondheid

Deze les kost een lesuur, plus 15 minuten aan voorbereiding.

De weg naar hulp op school - project

In dit project gaan leerlingen/studenten aan de slag met het ontwikkelen van een product dat de zorgstructuur op school beter zichtbaar maakt. Zo leren zij zelf de weg naar hulp bij psychische problemen op school beter kennen, in kaart te brengen, en over te brengen aan hun leeftijdsgenoten.

Download de leskaart De weg naar hulp op school - project

Deze les kost twee lesuren, plus de tijd die leerlingen/studenten nodig hebben voor het ontwikkelen van hun eindproduct.

Contact

Heb je naar aanleiding van deze leskaarten vragen, opmerkingen of tips? Bel ons op 020- 5787991, of mail naar info@diversion.nl.