Jongeren en psychische gezondheid: Ervaringen van 5 Jaar MIND Young Academy

Maxima MIND Young Academy3

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Bijna één op de vijf middelbaar scholieren heeft al eens psychische klachten ervaren. Één op de vier scholieren voelt zich wekelijks erg zenuwachtig, heeft last van stemmingswisselingen en heeft moeite in slaap te vallen (HBSC, 2019)

MIND werkt al 5 jaar samen met Diversion aan de oplossing voor dit maatschappelijke probleem. We betrekken jongeren zelf in de oplossing door middel van peer education: via de MIND Young Academy worden jonge ervaringsdeskundigen op het gebied van psychische gezondheid opgeleid tot maatschappelijk leiders. Ze geven lessen op middelbare scholen en mbo’s en breken via hun eigen persoonlijke verhalen het gesprek open over psychische gezondheid en wijzen hen de weg naar (anonieme) hulp. Inmiddels hebben we met de MIND Young Academy al 7800 jongeren op 55 mbo’s en middelbare scholen bereikt.

MIND Young Academy onderzocht

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2019) blijkt dat de MIND Young Academy de kennis van jongeren over psychische problematiek vergroot en dat jongeren na afloop van het programma gemakkelijker zelf in gesprek gaan over het thema.

“Nog te vaak zijn jongeren zelf niet aan het woord en geen onderdeel van de oplossing van problemen die hen aangaan. Daar brengen wij met de MIND Young Academy verandering in. Met de directe impact die we in het klaslokaal maken, brengen we onze wens in de praktijk om het onderwijs te helpen structureel aandacht te besteden aan het thema psychische gezondheid. Wij roepen de politiek en fondsen op om met ons mee te doen en de toekomst van ons initiatief te ondersteunen!” Marjan ter Avest (directeur MIND)

Download de publicatie

In de publicatie ‘Jongeren en psychische gezondheid: ervaringen van 5 jaar MIND Young Academy’ delen we onze inzichten in het bespreekbaar maken van psychische gezondheid op scholen: signalen van leerlingen, docenten en zorg coördinatoren, geven we handreikingen en aanbevelingen.

Download de publicatie hier

MindAcademy_Logo_FC + Tag_Large