MIND Young Academy erkend als leefstijlinterventie

handleiding

Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Onlangs kreeg het scholenprogramma van MIND, de MIND Young Academy, de erkenning van 'goed beschreven' interventie in Loketgezondleven.nl. Loketgezondleven.nl is de online etalage van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners waar doelmatige, samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering centraal staat. De vraag van zorg- en onderwijsprofessionals is daarbij het vertrekpunt.

Deze erkenning maakt het lesprogramma, waarin peer educators psychische problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken, goed vindbaar in databases van onderwijsinstellingen en gemeentes en beter financierbaar.

Goed beschreven: "Heldere beschrijving, procesevaluatie en handleiding"

Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de MIND Young Academy vast in een onafhankelijk erkenningstraject van het RIVM en gaven aan dat het lesprogramma kan bijdragen aan het vergroten van de kennis over psychische gezondheid van jongeren.

Meer informatie over de MIND Young Academy

Meer nieuws