Meer inzicht over de vergoedingen van de Taperingstrips (Afbouwmedicatie)

Medicatie - Pillen - strip

Momenteel is er door veel zorgverzekeraars een voorlopig standpunt ingenomen met betrekking tot de vergoeding van de Taperingstrips. Ondanks dat de standpunten van de zorgverzekeraars expliciet worden gecommuniceerd aan de ontwikkelaars en uitvoerders, communiceren de zorgverzekeraars deze standpunten niet helder (genoeg) aan de patiënten en/of andere zorgverleners. Het is van belang om de patiënten consistente en accurate informatie aan te reiken om daarop hun beslissingen te baseren.

Per 1-1-2017 zullen alle zorgverzekeraars de Taperingstrips niet vergoeden, tot er een ander standpunt ingenomen wordt. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  1. Zorgverzekeraar DSW, en daaronder vallen StadHolland en inTwente, vergoeden de Taperingtrips in 2017. Hierbij dient vermeld te worden dat DSW contractueel gezien tweemaal een strip vergoedt. Indien er een langer traject nodig is om af te bouwen dient de voorschrijver een machtiging aan te vragen bij DSW om de overige strips ook vergoed te krijgen.
  2. De zorgverzekeraars van de Achmea-groep vergoeden de medicatie, tot zij een definitief besluit hebben genomen, uit coulance.

Bron: NedKAD

Meer nieuws