Al 1300 MIND Young Academy lessen gegeven

op het bord

In het schooljaar ‘20/’21 hebben we door Corona minder MIND Young Academy lessen kunnen geven, namelijk 228 lessen. In totaal zijn er nu al wel 1300 lessen van de MIND Young Academy gegeven. Doordat veel scholen volgend schooljaar weer meer mogelijkheden krijgen in hun drukke lesprogramma en omdat het onderwerp mentale gezondheid bij veel scholen hoog op de agenda staat staan er voor dit najaar alweer 200 lessen in gepland. Ook in 2021 is er weer veel belangstelling ons lesprogramma.

Erkenning MIND Young Academy

In november 2021 hopen we als erkende leefstijlinterventie te worden opgenomen in de interventiedatabase van Loketgezondleven.nl van het RIVM. Deze erkenning helpt beleidsmakers en professionals van gemeenten en GGD’en om integraal en preventief te werken aan de gezondheid en welzijn van inwoners. De erkenning kan scholen helpen om ons lesprogramma te laten financieren door bepaalde subsidies van de gemeente.

Valérie is peer educator en laat zien hoe een lesdag er uitziet.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Behoefte aan tools en voorlichting

‘’Ik merk dat de psychische gesteldheid van mijn leerlingen de laatste jaren achteruit gaat, maar ik weet niet hoe dit precies komt. Ik heb niet de juiste tools in handen om de leerlingen te bieden wat zij nodig hebben.’’

Docent die deelnam aan de MIND Young Academy

Om deze behoefte uit het onderwijs tegemoet te komen, hebben MIND en Diversion gezamenlijk de MIND Young Academy ontwikkeld voor middelbare scholen en MBO’s. De MIND Young Academy richt zich op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van psychische problemen bij jongeren, door het thema op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en vooroordelen over psychische problemen te ontkrachten. Leerlingen krijgen handvatten geboden om actie te ondernemen bij psychische klachten, medeleerlingen in de klas te helpen en te weten waar zij eventuele externe hulp kunnen vinden. Het programma heeft de volgende doelen:

  • Het vergroten van (vroegtijdige) herkenning van psychische klachten (middels het doorbreken van taboes en wegnemen van vooroordelen rondom psychische kwetsbaarheid);
  • Het erkennen en het bespreekbaar maken van psychische klachten;
  • Weten wat te doen bij psychische klachten (binnen de onderwijsinstelling) en indien nodig doorverwijzen naar hulp.

Binnen het programma worden jonge ervaringsdeskundigen, peer educators, die zelf (of in hun directe omgeving) te maken hebben gehad met psychische kwetsbaarheden, ingezet. Zij delen hun eigen ervaringen met de klas en doordat deze rolmodellen zo open zijn over hun eigen situatie, laten ze de leerlingen zien dat het niet gek is om als jongere te worstelen met psychische klachten en dat ze zeker niet de enige zijn.

Succesvolle aanpak mentale gezondheid

De MIND Young Academy is een succesvolle aanpak gebleken, voor zowel scholen, leerlingen als peer educators zelf. Zo geven scholen aan dat de zorgcoördinator meer bezoeken heeft gehad van leerlingen na lessen van de MIND Young Academy. Docenten geven op hun beurt aan niet te weten hoe zij zelf dit gevoelige gesprek kunnen aangaan met hun klas, omdat zij de persoonlijke ervaring missen of omdat hun professionele relatie met de klas het moeilijk maakt zich kwetsbaar op te stellen. Ze stellen het daarom op prijs dat de MIND Young Academy psychische problemen wel bespreekbaar maakt en het ijs breekt voor docenten zodat zij zelf het gesprek kunnen voortzetten. Zo kunnen klachten in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en voorkomen.

Meer nieuws