Terug naar homepagina van bijzondere ervaringen

Inflexibel denken

"Er is meestal maar één verklaring voor een gebeurtenis. "

"Als ik een besluit neem hoef ik geen aanvullende informatie en hoef ik geen andere ideeën te overwegen. Ik vermijd ook liever informatie te lezen die mijn ideeën tegenspreken." 

Herken je een van bovenstaande stellingen? Dan heb je waarschijnlijk de neiging wat meer vasthoudend te zijn in je overtuigingen. Mogelijk vind je het lastig om van je standpunt af te wijken, of daar flexibel mee om te gaan. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met overtuigingen. De een wisselt redelijk snel van idee, de ander is daar op specifieke thema’s wat stelliger in en weer een ander houdt op alle thema’s graag vast aan een onderwerp.  

Waarom zijn we soms geneigd om inflexibel te denken?

De één voelt zich prettig om zich vast te houden aan vaste ideeën en de ander wisselt daar liever in. Soms kan je idee zo sterk zijn dat je ze ziet als feiten. Een waarheid op zichzelf. Het voordeel van deze standvastigheid is dat je niet mee gaat met de waan van de dag. Zo kunnen bijvoorbeeld politieke ideologieën en religieuze tradities blijven bestaan, ondanks het feit dat de wereld almaar verandert. 

Wat is het nadeel van standvastig denken?

Deze houding kan ook zo inflexibel worden dat we niet meer kunnen luisteren, of leren van mensen die een andere mening hebben. Dat we elkaar niet meer willen begrijpen vanwege een principe. ‘Ik heb nu eenmaal de waarheid gevonden’. Soms kan het er ook toe leiden dat mensen neerbuigend naar anderen kijken, omdat ze hun ‘waarheid’ niet delen. Dan kan leiden tot verwijdering tussen mensen. 

Wat kan ik doen als ik standvastig ben in mijn overtuigingen?

Het vasthouden aan overtuigingen kan heel prettig zijn en rust geven. Blijf dit dan doen op de manier waar je je prettig bij voelt. Accepteer ook dat andere mensen andere ideeën kunnen hebben. Dan blijft er ruimte voor allebei en geeft dat minder verwijdering. 

Blijf ook op de hoogte van de verschillende ideeën die mensen hebben over verschillende onderwerpen. Zoek dit eens op via internet of bevraag andere mensen. Het kan helpen je te verplaatsen in die ander. Hoe is die ander tot dit idee gekomen? Welke informatie heeft diegene gebruikt? 

210512_do_dont_bevestiging-01

Meer hulp nodig bij inflexibel denken?

EDI-teams

Deze teams zijn specialist in bijzondere ervaringen. Je kunt contact zoeken. Bijvoorbeeld voor hulp of een assessment (beoordeling van je bijzondere ervaringen).

Waarvoor kun je terecht bij een EDI-team?

EDI staat voor ‘Early Detection and Intervention’. Deze teams vallen onder de GGZ, en er werken speciaal opgeleide psychologen.

Je kunt een eenmalige afspraak maken om te praten over jouw bijzondere ervaringen. Indien nodig en gewenst, kun je ook behandeling krijgen. Dit vermindert stress en zorgen, of het voorkomt dat jouw nare belevingen erger worden. Je kunt naar een Bijzondere Ervaringen (EDI) team verwezen worden door een huisarts, maar je kunt vaak zelf ook even bellen om te horen hoe het daar werkt.

Als je belt is er kans dat je het secretariaat van een bredere afdeling aan de telefoon krijgt. Maak dan duidelijk dat je iemand wil spreken van het EDI-team (of ‘vroegdetectie’ of ‘vroegsignalering’).

Ik wil meehelpen

Ben jij bereid om samen met ons de inhoud te verbeteren?